Regler och villkor Uthyrning

Villkor för bokning av resor och semesterboende

INNEHÅLL

ARTIKEL 1 - Inledande bestämmelser
ARTIKEL 2 - Allmänna villkor för beställningen
ARTIKEL 3 - Bokningen
ARTIKEL 4 - Betalningar
ARTIKEL 5 - Ansvar
ARTIKEL 6 - Dokument
ARTIKEL 7 - Räntekostnader och inkassokostnader
ARTIKEL 8 - Klagomål
Vid alla bokningar av semesterboende gäller villkoren för IMMO ABROAD ESPANA SL samt spansk lag.

ARTIKEL 1 - Inledande bestämmelser

I dessa villkor gäller följande definitioner:
Resebyrå: en som ger råd under sin verksamhet, informerar och förmedlar bildandet av avtal inom resefältet.

Tjänsteleverantör: transportören, logileverantören, researrangören och / eller andra tjänsteleverantörer inom resefältet, i ordets bredaste bemärkelse, med vilken kunden ingår avtal och som i enlighet med gällande villkor är ansvarig för implementeringen av tjänsten.

Klient:

en klient, eller

mottagare av de tjänster som resebyrån tillhandahåller och som har accepterat det arrangemanget.
Kontrakt: kontraktet mellan klienten och resebyrån, varigenom resebyrån åtar sig att tillhandahålla tjänster när man reser, i ordets bredaste mening, till klienten.

Arbetsdagar: dagarna måndag till fredag från 09:00 till 17:30 och lördag från 10:00 till 16:00, utom officiella helgdagar, såvida inte agenten uttryckligen anger att andra öppettider gäller för honom.

Resebyrån (eller byrån) är en tjänsteleverantör inom resefältet. Han kan informera, ge råd och göra reservationer.
Agenten tillhandahåller dessa tjänster på uppdrag av klienten.

Bokningsvillkoren gäller för resebyråns alla tjänster.

Det finns några undantag.

Resebyrån kan boka för kunden.
Han ordnar ett avtal mellan klienten och den tjänsteleverantör som valts av klienten.

Agenten är inte part i det slutliga avtalet.

Till exempel kan han göra bokningar för enskilda biljetter, tågbiljetter, teaterbiljetter och hotellrum och ordna försäkring för klienten.

Resebyrån ansvarar inte för korrekt utförande av de genom honom reserverade tjänsterna.
Ansvaret ligger hos tjänsteleverantören, till exempel flygbolag eller hotellägare.

Resebyrån är naturligtvis ansvarig för korrekt utförande av de tjänster de utförde, som för rätt rådgivning och korrekt hantering av bokningen.

Resebyrån kan, med förbehåll för kunden, ta ut avgifter för sina tjänster.
ARTIKEL 2 - Allmänna villkor för beställningen

Innehållet i avtalet kan bland annat innehålla information och rådgivning till klienten samt att reservera för kunden de tjänster han önskar.
Klienten är bunden till resebyrån och tjänsteleverantören efter att beställningen har gett, oavsett om en bekräftelse omedelbart ges.
Genom att boka via Internet leder resebyrån bokningsprocessen så att klienten ingår ett avtal innan han bekräftar bokningen.
Med bekräftelsen av bokningen av resebyrån är klienten bunden av detta avtal.

Klienten ansvarar både gentemot resebyrån och gentemot tjänsteleverantören för de skyldigheter som följer av avtalet.
De övriga kunderna ansvarar för sin del av kontraktet.

ARTIKEL 3 - Bokningsbeställningen

Kundens informationsskyldighet
Klienten ska, för att ingå avtalet och dess genomförande, lämna nödvändig information om sig själv och (möjliga) andra passagerare (er) till agenten.

Detta kan inkludera numret på hans mobiltelefon och e-postadress.

Klienten kommer att tillhandahålla information om sig själv och sina anmälda klienter om deras fysiska och / eller mentala situation, om andra relevanta - inklusive medicinska - aspekter, samt nedsatt rörlighet, eller behovet av att följa med minderåriga och / eller funktionshindrade klienter, gravida kvinnor, sjuka och andra kolleger.

Om klienten inte tar med informationen, är eventuella negativa ekonomiska effekter för hans konto.

Prisändringar
Priserna på reserverade tjänster är i enlighet med servicevillkoren med förbehåll för ändringar.

Dessa ändringar kommer att meddelas och faktureras så snart som möjligt.

Avbokningar / ändringar av klienten
Avbokningar eller ändringar i den / de beställda ordern kan endast skickas in på arbetsdagar och endast på begäran av huvudklienten.

Om bokningen på begäran avbokas eller ändras, debiteras de relaterade kostnaderna.

Det kan inkludera de kostnader som resebyrån har haft för att göra avbokningen eller ändringen utöver de avgifter som tas ut för avbokningen och ändringen av bokningen.

All kommunikation från resebyrån eller tjänsteleverantören kommer att riktas till klienten.
ARTIKEL 4 - Betalningar

De belopp som ska betalas ska vara uppfyllda inom den period som anges av resebyrån Resebyrån har rätt, - vid behov i n